Graancirkel

Augustus 2012. Daar stond ik dan in mijn eerste echte graancirkel. Ik vroeg het me af. Is dit echt spiritueel intelligentie aan het werk of een kwajongens streek? Sinds mensenheugenis bestaat die vraag. De vraag of je iets kunt vertrouwen, of je bedrogen wordt, wat er echt is en werkelijk. Veel weten we inmiddels over …

Lees meer

Lezingen cyclus najaar 2015

De cyclus bestaat uit 6 delen. Elke lezing gaat over een (deel)aspect van ons etherische dubbel. Dit dubbel is voor de meeste mensen een onbekend begrip. Dat je oefeningen kunt doen, vaardigheden kunt trainen, met dit etherische deel van jezelf, is ook niet algemeen bekend. Vandaar hier een algemene introductie. Donderdagmiddag 22 oktober. Wat is …

Lees meer

Wu Xing (vijf fasen)

De vijf fasen verwijzen naar de verschillende soorten van beweging die er zijn in de natuur en daarmee in de mens. Zo buiten zo binnen, luidt een stelregel. Wat in de natuur voorkomt, komt ook voor in de mens (en omgekeerd). De vijf fasen zijn parten van één grote beweging. Deze beweging is continu en …

Lees meer

Wat golft licht?

Een geluidsgolf bestaat niet op zichzelf. Het is de lucht die trilt. Water en andere materialen zijn ook in staat om deze trilling door te geven. Halen we de lucht weg, dan klinkt er helemaal niets, doodse stilte. Films over ruimteschepen laten nogal eens een enorme explosie in de ruimte klinken, dit is nep. In …

Lees meer

Atlantis komt nog

Een van de leukste dingen om te doen is het ondervragen van grote vanzelfsprekendheden. Het ontgoochelen van overtuigingen. Zo gaan we er van uit dat de tijd in één richting beweegt. Van verleden, door het nu, naar de toekomst. Onvermijdelijk rechtdoor zonder mogelijkheid van een afslag. Je kunt wel op je schreden terugkeren, maar nooit …

Lees meer

Het derde oog

Een klein orgaantje aan de basis van onze hersenen, aan de rand van de open holtes in onze hersenen: de epifyse. Zowel een crystal ontvanger als een retina, producent van een aantal zeer belangrijke stoffen in ons systeem. Stoffen die resoneren met 7,8 Hz. Een van de opmerkelijke eigenschappen van de epifyse is dat, naast …

Lees meer

Ons leven in fractal space

Wat hebben wonderbaarlijke genezingen en stigmata te maken met moderne wiskunde? Onderstaand artikel gaat over de ongelooflijke kracht van ons eigen systeem. Een systeem dat leeft en bestaat in een gebroken dimensie. Door deze nieuwe kijk op ons lichaam wordt duidelijk waar we en hoe we de kracht hebben om wonderen te verrichten. Dit verhaal …

Lees meer