Piet Vergunst

Vitaliteit en Zelfontwikkeling

 
 

Werkwijze

Ik maak voor zowel de diagnose als voor de behandeling gebruik van verschillende werkwijzen en technieken. Deze komen hoofdzakelijk uit de Chinese geneeswijzen, de bio-resonantie en uit het werken met bio-fotonen (licht). En ik werk met veel verschillende verklaringsmodellen, waaronder het model van de vijf fasen. Als behandeling kan ik, in samenspraak en vaak ter keuze, gebruik maken van bijvoorbeeld acupunctuur, massage, chinese kruiden of bloesemremedies.

Werkwijzen met TCM

Traditional Chinese Medicine (TCM) is de oudste continu gepraktiseerde kennis en kunde van het menselijk lichaam in de wereld. De oudste geschreven literatuur is 2500 jaar oud en de praktijk is waarschijnlijk veel ouder, volgens sommigen op zijn minst 5000 jaar. Deze kennis en kunde is geen ‘volkswijsheid’ met huis-tuin-en-keuken aanwijzingen, maar is een zorgvuldig opgebouwd wetenschappelijk systeem. Een systeem waaraan vele generaties wetenschappers en onderzoekers hun wijsheid en ervaring hebben toegevoegd. Over de bestaande theorieën, ervaringen, observaties en resultaten bestaan heden ten dagen tussen de 30 en 40 duizend boeken.

Werkwijzen met Bioresonantie

Ik maak gebruik van de Rathera. Met behulp van electro-acupunctuur worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld hevige emoties en straling van elektrische apparaten. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden. De meting gaat met behulp van testbuisjes en verzamelt informatie over invloeden van buitenaf zoals virussen, vergiftigende stoffen en elektromagnetische belasting. Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt ik een meetkring. Je houdt hiervoor een handelektrode vast en je krijgt een meetstift op de voet. Door de reacties op de signalen, komen verstoringen aan het licht. Iedere functie heeft een normwaarde; de wijzer van het apparaat geeft aan of de functie verstoord is.

Pols en tong diagnose

De anamnese in de TCM gaat iets anders dan in de westerse geneeskunde. Een belangrijk onderdeel is de pols- en tongdiagnostiek, die wordt aangevuld met een gedetailleerde ondervraging volgens de zogenaamde ‘10+2 vragen’ methode. Een gemiddeld onderzoek start met het bestuderen van je gezicht, je lichaamshouding, je stem en je ademhaling. Aan bod komen verder je complete medische geschiedenis, je familie historie en natuurlijk alle klachten die je hebt. Deze gegevens worden aangevuld met gegevens over ontlasting, urine, slaap, temperatuur gevoeligheid en menstruatie.  Tijdens de polsdiagnose wordt naast het hartritme de vitaliteit van elke van de orgaansystemen gevoeld op basis van de stroming van Qi. Ook de tong is een afbeelding van het gehele systeem. De kleur, vorm en het beslag van de tong geeft eveneens een indicatie van het functioneren van het totale systeem. Het gehele TCM onderzoek is gebaseerd op het ontdekken van disbalans, stremmingen en blokkades om de persoonlijke harmonie te herstellen. Alles draait om een sterke en vrije doorstroming van Qi. Harmonie betekent een goed immuunsysteem dat in staat is om ziektes te weerstaan.

Voor een eerste kennismaking met de tongdiagnostiek klik je op deze leuke link.


Bio-fotonen

Met behulp van de krachtige GDV methode (bekend als Kirlian fotografie) brengen wij de energetische toestand van een persoon, object of ruimte in beeld. Tijdens een scan stimuleert het hoog intensief elektromagnetisch veld de emissie van biofotonen en elektronen van de menselijke huid. Vervolgens legt de camera de biofotonen uitstraling van iedere vinger vast. De beelden worden vervolgens gekoppeld aan verschillende organen, systemen en meridianen van het menselijk lichaam.

Tijdens de scan wordt er een zwak elektrische puls in minder dan een milliseconde lang op de vingertoppen losgelaten. De reactie op deze stimuli is de vorming van een "elektronenwolk" samengesteld uit biofotonen. De "gloed" van deze “wolk”, die onzichtbaar is voor het menselijk oog, wordt vastgelegd door het camerasyteem en vervolgens omgezet naar een digitaal computerbestand. De gegevens van elke meting worden omgezet in een uniek "Fotonisch Profiel".